Cocktails

200 mlCosmopolitan | 24 lei

Orgasm | 24 lei

Blueberry
High Life | 24 lei

Mojito | 24 lei

Hugo | 24 lei

Long Island
Ice Tea | 24 lei

Aperol Spritz | 24 lei

Frozen
Cocktails

200 ml
Strawberry
Margarita | 24 lei

Passion Daiquiri | 24 lei

Miami Vice | 24 lei

Mango | 24 lei

Pina Colada | 24 lei

Chi-Chi | 24 lei

Cherry Cosmos | 24 lei


N.A. Cocktails

200 ml

Blue Colada | 16 lei

Green Apple | 16 lei

Coconut Kiss | 16 lei

Cool Passion | 16 lei

Whild Cherry | 16 lei